Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 29-02-2024 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Gelet op de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Naar boven