Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-02-2024.
Geldend van 29-02-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 29-02-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-02-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-02-2024 Wijziging 12-02-2024 Stcrt. 2024, 4426 2024-0000067118 12-02-2024 Stcrt. 2024, 4426
28-02-2023 Wijziging 30-01-2023 Stcrt. 2023, 3874 2023-0000015609 30-01-2023 Stcrt. 2023, 3874
28-02-2022 Wijziging 14-02-2022 Stcrt. 2022, 4873 2022-0000065251 14-02-2022 Stcrt. 2022, 4873
28-02-2021 Wijziging 09-02-2021 Stcrt. 2021, 7674 2021-0000071964 09-02-2021 Stcrt. 2021, 7674
29-02-2020 Wijziging 05-02-2020 Stcrt. 2020, 7438 2020-0000047494 05-02-2020 Stcrt. 2020, 7438
28-02-2019 Wijziging 07-02-2019 Stcrt. 2019, 7562 2019-0000061656 07-02-2019 Stcrt. 2019, 7562
16-02-2018 Wijziging 08-02-2018 Stcrt. 2018, 8793 2018-0000097732 08-02-2018 Stcrt. 2018, 8793
28-02-2017 Wijziging 10-02-2017 Stcrt. 2017, 9198 2017-000076248 10-02-2017 Stcrt. 2017, 9198
02-03-2016 Wijziging 22-02-2016 Stcrt. 2016, 10329 2016-0000091063 22-02-2016 Stcrt. 2016, 10329
28-02-2015 Wijziging 13-02-2015 Stcrt. 2015, 5077 2015-0000090918 13-02-2015 Stcrt. 2015, 5077
28-02-2014 Wijziging 05-02-2014 Stcrt. 2014, 5554 CZW2014-0000069442 05-02-2014 Stcrt. 2014, 5554
28-02-2013 Wijziging 15-02-2013 Stcrt. 2013, 5002 CZW 2013-0000091084 15-02-2013 Stcrt. 2013, 5002
02-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stcrt. 2012, 3904 CZW2012-0000111910 22-02-2012 Stcrt. 2012, 3904
01-03-2011 Wijziging 23-02-2011 Stcrt. 2011, 3665 CZW2011-2000041684 23-02-2011 Stcrt. 2011, 3665
01-03-2010 Wijziging 19-02-2010 Stcrt. 2010, 2982 BJZ2010004657 19-02-2010 Stcrt. 2010, 2982
27-02-2010 Nieuwe-regeling 19-02-2010 Stcrt. 2010, 2982 BJZ2010004657 04-02-2010 Stb. 2010, 90 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)(Stb. 2010, 90) in werking treedt.1)
Naar boven