Wet- en regelgeving

Kies een soort regeling

U kunt hieronder één, meerdere of alle soorten regelingen aanvinken. Tevens kunt u een selectie naar verantwoordelijke organisatie maken. Via [Startinstellingen opslaan] kunt u een door u gemaakte selectie als standaardselectie opslaan.
Welke typen regelingen wilt u meenemen in de zoekresultaten?
    • U kunt hier bij Uitgebreid zoeken ook Archiefselectielijsten zoeken
Specifieker zoeken
  • Zoek ook regelingen die enkel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van toepassing zijn.
  • Zoek uitsluitend regelingen die enkel op Bonaire, Sint Eustatius en Saba van toepassing zijn.

Zoek op woord of zinsdeel

U kunt hier zoeken op één of meer woorden die voorkomen in de titel of in de tekst. Wanneer u 'Exact zoeken' uitvinkt, dan zoekt u ook op spellingsvarianten en woordsamenstellingen, e.d.
U zoekt hier op woord(en) in de citeertitel en het opschrift van de regelingen. U kunt ook populaire benamingen invoeren, zoals 'Flexwet'. Wilt u zoeken op de afkorting of op de volledige regelingtitel vink dan het betreffende vakje aan.
U zoekt hier op woord(en) in de tekst van de regelingen. Als u wilt dat meerdere woorden voorkomen in de tekst, gebruikt u de EN-operator, bijv. ‘gezondheid EN veiligheid’. Als u wilt dat tenminste één van de woorden voorkomt in de tekst, gebruikt u de OF-operator, bijv. ‘gezondheid OF veiligheid’. Indien u ook op woordsamenstellingen wilt zoeken, dan kunt u gebruik maken van een ‘*’. Bijvoorbeeld met de zoekterm: ‘milieu*’, vindt u ook ‘milieuvergunning’ en ‘milieuplan’.
U kunt hier onderdelen van de tekst selecteren om binnen te zoeken.
U kunt zoeken op alle voorkomende artikelnummers, zoals “1”, “1.1”, “1:1”.
Hoe wilt u zoeken
Als u zoekt op de wetsfamilie van een regeling, wordt de zoekopdracht beperkt tot de ingevulde regeling met zijn gedelegeerde en gesubdelegeerde regelingen. Geldt niet voor verdragen.

Zoek op datum

U kunt zoeken in de regelingen zoals geldend op de datum vandaag (standaard), of een eerdere datum. Regelingen die materieel zijn uitgewerkt worden standaard niet doorzocht, tenzij u het vakje aanvinkt.
Vandaag
Vandaag
Regelingen die niet zijn ingetrokken of vervallen maar feitelijk geen werking meer hebben, worden standaard niet doorzocht. Wilt u dit wel, vink dan dit vakje aan.
Scope
Datum van
  • Zoeken op datum ondertekening is niet mogelijk bij verdragen.
  • Zoeken op datum totstandkoming is alleen mogelijk bij verdragen.
Datumbereik

Zoek op publicatie / thema

Gepubliceerd inU zoekt hier op de publicatiebron van zowel de oorspronkelijke versie van de regeling als de wijzigingen daarin.
Overheidsthema'sHier kunt u één of meerdere overheidsthema’s selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.
RechtsgebiedenHier kunt u één of meerdere rechtsgebieden selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.
Thema's verdragenHier kunt u een of meerdere verdragsthema’s selecteren waarbinnen u wilt gaan zoeken.

Zoek op nummer

U zoekt hier op de identifier van een in wetten.overheid.nl opgenomen regeling. Bijvoorbeeld ‘BWBR0001840’ voor de Grondwet en ‘BWBV0005225’ voor het Europees Vestingsverdrag.
U zoekt hier op het dossiernummer van de Kamerstukken behorend bij zowel de oorspronkelijke versie van de regeling als de wijzigingen daarin. Bijvoorbeeld ‘34702’.
U zoek hier op het (departementaal) kenmerk van de regeling.
U zoekt hier op de juriconnect-identifier van een in wetten.overheid.nl opgenomen regeling(selement). Bijvoorbeeld ’jci1.3:c:BWBR0001840&hoofdstuk=1&artikel=1’ voor Artikel 1 van de Grondwet.
Wis scherm

De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.

Naar boven