Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-02-2024.
Geldend van 29-02-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 29-02-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-02-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
27-02-2010 Nieuwe-regeling 19-02-2010 Stcrt. 2010, 2982 BJZ2010004657 04-02-2010 Stb. 2010, 90 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie)(Stb. 2010, 90) in werking treedt.1)
Naar boven