Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 02-12-2023.
Geldend van 17-01-1994 t/m 31-12-2019

Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 67 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

De officieren van justitie bezoeken ten minste tweemaal per jaar de binnen hun ambtsgebied gelegen psychiatrische ziekenhuizen, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting, verpleeginrichting, justitiële inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden of een psychiatrische afdeling van een algemeen of academisch ziekenhuis.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Naar boven