Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-01-1994.
Geldend van 17-01-1994 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 17-01-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 17-01-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
17-01-1994 Nieuwe-regeling 16-11-1993 Stcrt. 1994, 10 409857/93/6 21-12-1993 Stb. 1993, 755
17-01-1994 Nieuwe-regeling 16-11-1993 Stcrt. 1994, 10 409857/93/6 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven