Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 17-01-1994.
Geldend van 17-01-1994 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Rboj BOPZ
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 409857/93/6
Identificatienummer BWBR0006254
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  • Artikel 67, Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 17-01-1994

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 21-11-2019 Stb. 2019, 437
17-01-1994 Nieuwe-regeling 16-11-1993 Stcrt. 1994, 10 409857/93/6 21-12-1993 Stb. 1993, 755
Naar boven