Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

Geldend van 17-01-1994 t/m heden

Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz

De Minister van Justitie en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 67 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluiten:

Artikel 1

De officieren van justitie bezoeken ten minste tweemaal per jaar de binnen hun ambtsgebied gelegen psychiatrische ziekenhuizen, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting, verpleeginrichting, justitiële inrichting voor de verpleging van ter beschikking gestelden of een psychiatrische afdeling van een algemeen of academisch ziekenhuis.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina