Regeling griffierechten burgerlijke zaken

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 26-07-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 26 oktober 2010, nr. 5673146/10/6 houdende de invoering van de Regeling griffierechten burgerlijke zaken (Regeling griffierechten burgerlijke zaken)

Artikel 1

Artikel 2

  • 2 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, moet schriftelijk worden gedaan aan de Minister van Veiligheid en Justitie en duidelijk vermelden ten behoeve van welk doel de vrijstelling wordt gevraagd.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling griffierechten burgerlijke zaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 oktober 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven