Regeling griffierechten burgerlijke zaken

Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 26-07-2017.
Geldend van 26-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 26-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
26-07-2017 Wijziging 11-07-2017 Stcrt. 2017, 42057 2102027 11-07-2017 Stcrt. 2017, 42057
12-03-2015 Wijziging 03-03-2015 Stcrt. 2015, 6539 621732 04-03-2015 Stb. 2015, 105 Inwtr. 1
01-01-2015 Wijziging 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 2014-0000174745 24-11-2014 Stcrt. 2014, 34049 Alg. 2
01-10-2013 Wijziging 26-07-2013 Stcrt. 2013, 22079 412633 26-07-2013 Stcrt. 2013, 22079
01-01-2012 Wijziging 21-12-2011 Stcrt. 2011, 23513 IVV/I/11/22913 22-12-2011 Stb. 2011, 651 Inwtr. 3
01-11-2010 Nieuwe-regeling 26-10-2010 Stcrt. 2010, 16993 5673146/10/6 26-10-2010 Stb. 2010, 726 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken in werking treedt.1)
  2. De wijziging is niet voor de tweede keer doorgevoerd.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II van de Wijzigingswet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden) (Stb. 2011/650) in werking treedt.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 4, derde lid, en 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in werking treden.4)
Naar boven