Regeling griffierechten burgerlijke zaken

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 26-07-2017.
Geldend van 26-07-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 26-07-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 26-07-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-11-2010 Nieuwe-regeling 26-10-2010 Stcrt. 2010, 16993 5673146/10/6 26-10-2010 Stb. 2010, 726 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 4, derde lid, en 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken in werking treden.1)
Naar boven