Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)

Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 25-07-2001 t/m heden

Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)

Jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe studiejaar wordt door middel van een publicatie in UITLEG Gele katern bekendgemaakt aan welke instellingen, die opleidingen educatie verzorgen, het recht is verleend om voor die opleidingen diploma’s en certificaten uit te reiken als bedoeld in artikel 7.4.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en voor welke door deze instellingen verzorgde opleidingen die diploma-erkenning geldt. Hiervoor worden gegevens van de instellingen opgenomen in het register ’Niet bekostigde educatie’. Voor deze jaarlijkse publicatie is de situatie bepalend zoals deze is op 1 juni (peildatum) voorafgaand aan de bekendmaking.

In het register ’Niet bekostigde educatie’ per 1 juni 2001 dat u hierbij aantreft zijn acht instellingen opgenomen die het recht op diploma-erkenning hebben verkregen als bedoeld in artikel 1.4a.1 van de Web.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
namens deze,

Ir. A.J. Degens

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)

Brinnr.

Naam instelling

Plaats en Correspondentieadres

Code opleiding

Naam opleiding

24GE

Instituut Notenboom

Eindhoven

Kerkakkerstraat 34

5616 HC

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

24HX

Luzac College Breda

Den Haag

Postbus

82284 2508 ED

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

24JN

Instituut B.O.S.

Tilburg

Smidspad 57

5046 JB

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

24JY

Stichting De Nieuwe School

Amsterdam

Herengracht 274

1016 BW

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

25AR

Instituut De Boer

Arnhem

Postbus 828

6800 AV

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

25AT

Dag/AvondschooI Drs. R.R. Vrijbergen

Leiden

Breestraat 18

2311 CR

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

25CU

STEBO particuliere VAVO voor Mavo, Havo en Vwo

Utrecht

Nieuwegracht 69 A

3512 LG

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

25DT

Vavo Onderwijs Nieuw Blankestyn

Utrecht

Oudegracht 189

3511 NE

30001

30002

30003

Mavo

Havo

Vwo

Naar boven