Register 'Niet bekostigde educatie' van instellingen met diploma-erkenning (artikel 1.4a.1 WEB)

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 25-07-2001.
Geldend van 25-07-2001 t/m heden

Wetstechnische informatie voor tekst

Informatie geldend op 25-07-2001

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 25-07-2001)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
25-07-2001 Nieuwe-regeling 05-07-2001 Uitleg. 2001, 18a FTO/TPL-2001/62088N 05-07-2001 Uitleg. 2001, 18a
Naar boven