Regeling auteursrecht beeldmerk euro

Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 07-10-1996 t/m heden

Regeling van de Minister van Financiën van 30 september 1996, houdende het voorbehouden door de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën) van het auteursrecht op het beeldmerk en het handboek voor het gebruik van het beeldmerk die zullen worden gebruikt ten behoeve van de voorlichtingscampagne voor de introductie van de euro in Nederland

De Minister van Financiën;

Gelet op artikel 15b Auteurswet 1912,

Besluit:

Artikel 1

Het auteursrecht op het beeldmerk en het handboek voor het gebruik van het beeldmerk, als opgenomen in de bijlagen bij dit besluit, is voorbehouden aan de Staat der Nederlanden (Ministerie van Financiën).

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die vanaf 15 oktober 1996 ter inzage worden gelegd op de Afdeling Bibliotheek en Documentatie van het Ministerie van Financiën.

De

Minister

van Financiën a.i.,

W. Kok

Naar boven