Regeling auteursrecht beeldmerk euro

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 07-10-1996.
Geldend van 07-10-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 07-10-1996

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 07-10-1996)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij de Afdeling Bibliotheek en Documentatie van het Ministerie van Financiën.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-10-1996 Nieuwe-regeling 01-10-1996 Stcrt. 1996, 191 GZB/VVB/962150 01-10-1996 Stcrt. 1996, 191
Naar boven