Regeling auteursrecht beeldmerk euro

Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 07-10-1996.
Geldend van 07-10-1996 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk GZB/VVB/962150
Identificatienummer BWBR0008262
Rechtsgebied Intellectuele eigendom | Auteursrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij de Afdeling Bibliotheek en Documentatie van het Ministerie van Financiën.

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 07-10-1996

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
07-10-1996 Nieuwe-regeling 01-10-1996 Stcrt. 1996, 191 GZB/VVB/962150 01-10-1996 Stcrt. 1996, 191
Naar boven