Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 01-02-1982 t/m 31-12-2015

Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

De Rijksdienst voor het Wegverkeer te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van de keuring, bedoeld in artikel 2, onder a, en de keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen.

  • 2 Het wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1982.

, 20 januari 1982

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. J. Lambers-Hacquebard

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J. C. Th. van der Doef

De

Minister

van Economische Zaken,

J. C. Terlouw

Naar boven