Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 21-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1982.
Geldend van 01-02-1982 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk 155336
Identificatienummer BWBR0003478
Rechtsgebied Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Overheidsthema Milieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-02-1982

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
01-01-2016 Intrekking-regeling 15-09-2015 Stcrt. 2015, 30429 IENM/BSK-2015/12349 15-09-2015 Stcrt. 2015, 30429
01-02-1982 Nieuwe-regeling 20-01-1982 Stcrt. 1982, 19 155336 20-01-1982 Stcrt. 1982, 19
Naar boven