Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-1982.
Geldend van 01-02-1982 t/m 31-12-2015

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-02-1982

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-1982)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Intrekking-regeling 15-09-2015 Stcrt. 2015, 30429 IENM/BSK-2015/12349 15-09-2015 Stcrt. 2015, 30429
01-02-1982 Nieuwe-regeling 20-01-1982 Stcrt. 1982, 19 155336 20-01-1982 Stcrt. 1982, 19
Naar boven