Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-01-1981 t/m 23-01-2004

Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

De Grondkamer voor Zeeland,

Gelet op de artikelen 66 en 68 der Pachtwet,

Besluit:

Art. 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het verbod zich zonder voorafgaande goedkeuring der grondkamer te verbinden vee ter inscharing aan te nemen, als bedoeld in artikel 66 der Pachtwet, geldt in de provincie Zeeland niet.

Art. 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Het besluit van de grondkamer voor Zeeland van 6 juni 1958 wordt ingetrokken.

Art. 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1981.

Aldus gedaan ter zitting van 7 november 1980 door W. Koster, voorzitter, P. Th. de Baar en W. J. Sanderse, leden, in tegenwoordigheid van mr. A. R. van Delft Westerhof, secretaris.

W. Koster

,

voorzitter

.

A. R. van Delft Westerhof

,

secretaris

.
Naar boven