Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1981.
Geldend van 01-01-1981 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie voor Art. 3

Informatie geldend op 01-01-1981

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-1981)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
01-01-1981 Nieuwe-regeling 19-01-1981 Stcrt. 1981, 13 AMP1949 19-01-1981 Stcrt. 1981, 13 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven