Uitvoering art. 66 van de Pachtwet (voor Zeeland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-1981.
Geldend van 01-01-1981 t/m 23-01-2004

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk AMP1949
Identificatienummer BWBR0003368
Rechtsgebied Contracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
Overheidsthema Economie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-1981

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
24-01-2004 Intrekking-regeling 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14 TRCJZ/2004/254 22-01-2004 Stcrt. 2004, 14
01-01-1981 Nieuwe-regeling 19-01-1981 Stcrt. 1981, 13 AMP1949 19-01-1981 Stcrt. 1981, 13
Naar boven