Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 02-03-2024.
Geldend van 15-05-1964 t/m 31-12-2005

Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De ambtenaren van de Veeartsenijkundige Dienst, bedoeld in de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet, zijn de directeur, de adjunct-directeur, de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van die dienst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die harer bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 12 mei 1964

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De

secretaris-generaal,

Patijn.

Naar boven