Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-05-1964.
Geldend van 15-05-1964 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 15-05-1964

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 15-05-1964)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2006 Intrekking-regeling 24-09-1992 Stb. 1992, 585 05-12-2005 Stb. 2005, 643 Alg. 1
15-05-1964 Nieuwe-regeling 12-05-1964 Stcrt. 1964, 92 J.1329 12-05-1964 Stcrt. 1964, 92

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven