Aanwijzing ambtenaren ingevolge de artikelen 2, laatste lid, en 2bis van de Veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 15-05-1964.
Geldend van 15-05-1964 t/m 31-12-2005

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Ministeriële regeling
Departementaal kenmerk J.1329
Identificatienummer BWBR0002439
Rechtsgebied Agrarisch recht
Overheidsthema Landbouw, natuur en voedsel

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

  Wetsfamilie

  Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  Geen

  Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

  Geen

  Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  Geen

  Overzicht van wijzigingen voor de regeling

  Informatie geldend op 15-05-1964

    Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking
  01-01-2006 Intrekking-regeling 24-09-1992 Stb. 1992, 585 05-12-2005 Stb. 2005, 643
  15-05-1964 Nieuwe-regeling 12-05-1964 Stcrt. 1964, 92 J.1329 12-05-1964 Stcrt. 1964, 92
  Naar boven