Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, 2009, Hongkong, 15-05-2009

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geraadpleegd op 29-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 15-05-2009.
Geldend van 15-05-2009 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Buitenlandse Zaken
Afkorting Geen
Niet officiële titel Hong Kong International Convention for the safe and environmentally sound recycling of ships, 2009
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling Verdrag
Plaats totstandkoming Hongkong
Datum totstandkoming 15-05-2009
Extra informatie http://verdragenbank.overheid.nl/verdragen/012036
Identificatienummer BWBV0006256
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Ruimtelijke ordening en milieu | Milieurecht
Vervoersrecht
Thema
Gezondheid
Milieu
Scheepvaart

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 15-05-2009

  Ontstaansbron Inwerkingtreding / Voorlopige toepassing
Datum Terugwerkende kracht Betreft Bekendmaking Bekendmaking
Wijziging Trb. 2017, 29
Nieuwe-regeling Trb. 2010, 227
15-05-2009 Vertaling Trb. 2017, 29
Totstandkoming Trb. 2010, 227
Naar boven