Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] Putte tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 11-08-1954

Geldend van 14-08-1954 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse en het Belgische kantoor te Putte tot internationaal douanekantoor voor het wegverkeer

Authentiek : NL

No. III

AMBASSADE VAN BELGIË

No 174/3715

's-Gravenhage, 11 Augustus 1954.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het verdrag nopens de samenvoeging van de douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, op 13 April 1948:

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: de kantoren Putte (België) en Putte (Nederland); dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd: Putte;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Antwerpen naar Bergen op Zoom, via Kapellen, over een lengte van 80 meter op Belgisch grondgebied en 120 meter op Nederlands grondgebied, beide gemeten vanaf het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van die weg snijdt, met inbegrip van de parkeerruimte op Belgisch grondgebied gelegen ten Westen van de genoemde weg aan de gemeenschappelijke grens en het aan die parkeerruimte grenzende gedeelte van de weg die ten Noorden van deze parkeerruimte is gelegen, alsmede de parkeerruimte aan de Noordelijke zijde van het Nederlands grenskantoor.

Deze regeling wordt van kracht met ingang van 14 Augustus 1954.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) Eg. GRAEFFE

Aan Zijne Excellentie de Heer Luns,

Minister zonder Portefeuille,

's-Gravenhage.

No. IV

MINISTERIE VAN

BUITENLANDSE ZAKEN

No. 88481

's-Gravenhage, 11 Augustus 1954.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer Uwer Excellentie de ontvangst te bevestigen van Haar schrijven van heden en moge Haar hierbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

[Red: (zoals in No. III)]

Deze wijziging wordt van kracht met ingang van 14 Augustus 1954.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie E. Graeffe,

Ambassadeur van België,

's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina