Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer, 's-Gravenhage, 22-01-1957

Geldend van 01-02-1957 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het Verdrag van 13 april 1948 nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Weert en het Belgische kantoor te Bocholt, alsmede het Nederlandse kantoor te Clinge en het Belgische kantoor te De Klinge tot internationale douanekantoren voor het wegverkeer

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN BELGIË

No. 172/369

's-Gravenhage, 22 januari 1957.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage, de 13e april 1948 - met de aanwijzing:

I

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: de grenskantoren Bocholt (België) en Weert (Nederland); dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd Bocholt-Weert;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Weert naar Bocholt langs grenspaal 164, over een lengte van 100 meter aan weerszijden van het punt alwaar de gemeenschappelijke grens de as van de weg snijdt.

II

  • a) als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: de grenskantoren Clinge (Nederland) en De Klinge (België). Dit internationaal douanekantoor zal worden genoemd: Clinge-De Klinge;

  • b) als internationale douaneweg: de weg van Clinge naar De Klinge over een lengte van 150 m., gemeten in noordelijke richting langs de as van de weg vanaf het punt waar bij de grenspaal 275 de grens de as van de weg verlaat.

Deze regeling zou, van Belgische zijde, op 1 februari 1957 in werking kunnen treden.

Ik zou het op prijs stellen te mogen vernemen of de bevoegde Nederlandse Ministers aan het bovenvermelde hun goedkeuring kunnen hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur van België,

(w.g.) VAN DER STRATEN

Aan

Zijne Excellentie

Mr. J. M. A. H. Luns,

Minister van Buitenlandse Zaken,

's-Gravenhage.

Nr. II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

ZAKEN

Nr. 9999

's-Gravenhage, 22 januari 1957.

Mijnheer de Ambassadeur,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 22 januari 1957 Nr. 172/369 en moge U hierbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen - overeenkomstig artikel I van het verdrag nopens de samenvoeging van de douanebehandeling aan de Belgisch-Nederlandse grens, ondertekend te 's-Gravenhage de 13e april 1948 - met de aanwijzing:

[Red: (zoals in nr. I)]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 1957.

Gelief, Mijnheer de Ambassadeur, de verzekering mijner bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) J. LUNS

Zijner Excellentie

F. X. Baron van der Straten-Waillet,

Ambassadeur van België

te 's-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina