Regeling codetabellen vo, vso en mbo

Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 30-08-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2023, nr. OCW-2023/40175854, houdende vaststelling van de erkende opleidingscodetabel, erkende opleidingscodetabel BES eilanden, erkende opleidingscodetabel staatsexamens, opleidingencodetabel, vakcodetabel en examenonderdelencodetabel voor voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (Regeling codetabellen vo, vso en mbo)

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 8, vierde lid, Wet register onderwijsdeelnemers.

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling erkende opleidingscodetabel vo en vso

  • 1 De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs op 1 oktober worden in bijlage Ia vastgesteld.

  • 2 De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs op 1 februari worden in bijlage Ib vastgesteld.

Artikel 2. Vaststelling erkende opleidingscodetabel vo Caribisch Nederland

De opleidingscodes voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Caribisch Nederland op 1 oktober worden in bijlage II vastgesteld.

Artikel 3. Vaststelling erkende opleidingscodetabel staatsexamens vo en staatsexamens vo BES

  • 1 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen worden in bijlage Ia vastgesteld.

  • 2 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen zonder profiel worden in bijlage IIIa vastgesteld.

  • 3 De opleidingscodes voor kandidaten die het staatsexamen vo doen op grond van de regelgeving zoals die gold op 31 juli 2016 en in aanmerking komen voor een sectordiploma, worden in bijlage IIIb vastgesteld.

  • 4 De opleidingscodes voor kandidaten in Caribisch Nederland die het staatsexamen vo BES doen, worden in bijlage IIIc vastgesteld.

Artikel 4. Vaststelling erkende opleidingscodetabel staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)

De opleidingscodes voor de verwerking van behaalde examenresultaten en waardedocumenten van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, worden in bijlage IV vastgesteld.

Artikel 5. Vaststelling opleidingencodetabel vavo

De opleidingscodes betreffende het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs voor regionale opleidingscentra als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, worden in bijlage V vastgesteld.

Artikel 6. Vaststelling vakcodetabel vo, vso en volwasseneneducatie

De vakcodes voor scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020, en voor instellingen als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, voor zover het betreft de daaraan verzorgde opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, worden in bijlage VI vastgesteld.

Artikel 7. Vaststelling generieke examenonderdelencodetabel mbo en vakcodes staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

M.L.J. Paul

Bijlage Ia. Behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Technische toelichting bijlage Ia

In de bijlage worden specifieke erkende opleidingscodes opgenomen voor de combinatieklassen van de kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De code 0028 is bedoeld voor de reguliere leerlingen. De code 0047 voor leerlingen met een lwoo-indicatie.

Erkende opleidingscodetabel vo

Registratiecode

Korte omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj

1

2

       

0012

vmbo-gl voorbereid. lj

1

2

       

0013

vmbo-gl/tl voorbereid. lj

1

2

       

0015

havo/vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0016

vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj

1

2

       

0017

vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0022

vmbo/havo voorbereid. lj

1

2

       

0023

vmbo voorbereid. lj

1

2

       

0024

vmbo/havo/vwo voorbereid. lj

1

2

       

0028

vmbo-kb/tl voorbereid. lj.

1

2

       

0031

vmbo-bb voorbereid. lj

1

2

       

0032

vmbo-kb voorbereid. lj.

1

2

       

0033

vmbo-bb/kb voorbereid. lj

1

2

       

0041

vmbo-bb voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0042

vmbo-gl voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0043

vmbo-kb voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0044

vmbo-gl/tl voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0045

vmbo-bb/kb voorbereid. lj.lwoo

1

2

       

0046

vmbo voorbereid. lj lwoo

1

2

       

0047

vmbo-kb/tl voorbereid. lj. Lwoo

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

vwo-atheneum

1

2

3

     

0170

vwo-atheneum natuur/techniek

     

4

5

6

0171

vwo-atheneum natuur/gezond

     

4

5

6

0172

vwo-atheneum economie/maat

     

4

5

6

0173

vwo-atheneum cultuur/maat

     

4

5

6

0200

vwo-gymnasium

1

2

3

     

0270

vwo-gymnasium natuur/techniek

     

4

5

6

0271

vwo-gymnasium natuur/gezond

     

4

5

6

0272

vwo-gymnasium economie/maat

     

4

5

6

0273

vwo-gymnasium cultuur/maat

     

4

5

6

0300

havo

1

2

3

     

0370

havo natuur/techniek

     

4

5

 

0371

havo natuur/gezondheid

     

4

5

 

0372

havo economie/maatschappij

     

4

5

 

0373

havo cultuur/maatschappij

     

4

5

 

0400

vmbo-tl/mavo

1

2

       

0470

vmbo-tl/mavo techniek

   

3

4

   

0471

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn

   

3

4

   

0472

vmbo-tl/mavo economie

   

3

4

   

0473

vmbo-tl/mavo groen

   

3

4

   

0474

vmbo-tl/mavo z/prof. lj3

   

3

     

0700

IB middle years programme

1

2

3

4

5

 

0800

IB diploma programme

       

5

6

0801

IB diploma programme Dutch Res

       

5

6

0802

ESS 1-5

1

2

3

4

5

 

0803

ESS 6-7

       

5

6

0804

IB career-related programme

       

5

6

0805

IB career-related programme Dutch Res

       

5

6

1394

vmbo voorbereid. lj. MTE lwoo

1

2

       

1916

vmbo voorbereid. lj. MTE

1

2

       

2210

vmbo-tl/mavo voorbereid. lj. lwoo

1

2

       

2211

vmbo-tl/mavo techniek lwoo

   

3

4

   

2212

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn lwoo

   

3

4

   

2213

vmbo-tl/mavo economie lwoo

   

3

4

   

2214

vmbo-tl/mavo groen lwoo

   

3

4

   

2215

vmbo-tl/mavo z/prof. lwoo lj3

   

3

     

4011

vwo-atheneum vavo

1

2

3

4

5

6

4016

vwo-atheneum vavo na gezakt

         

6

4017

vwo-ath naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

         

6

4021

vwo-gymnasium vavo

1

2

3

4

5

6

4026

vwo-gymnasium vavo na gezakt

         

6

4027

vwo-gym naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

         

6

4031

havo vavo

1

2

3

4

5

 

4036

havo vavo na gezakt

       

5

 

4037

havo naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

       

5

 

4040

vmbo-tl vavo

1

2

3

4

   

4045

vmbo-tl vavo na gezakt

     

4

   

4046

Vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17jaar)

     

4

   

4050

vmbo-tl vavo lwoo

1

2

3

4

   

4055

vmbo-tl vavo lwoo na gezakt

     

4

   

4056

lwoo vmbo-tl naar vavo teruggekeerd geslaagd (16/17 jaar)

     

4

   

6011

vmbo-bb BWI

   

3

4

   

6021

vmbo-kb BWI

   

3

4

   

6031

vmbo-gl BWI

   

3

4

   

6055

vmbo-bb BWI lwoo

   

3

4

   

6065

vmbo-kb BWI lwoo

   

3

4

   

6075

vmbo-gl BWI lwoo

   

3

4

   

6111

vmbo-bb PIE

   

3

4

   

6121

vmbo-kb PIE

   

3

4

   

6131

vmbo-gl PIE

   

3

4

   

6155

vmbo-bb PIE lwoo

   

3

4

   

6165

vmbo-kb PIE lwoo

   

3

4

   

6175

vmbo-gl PIE lwoo

   

3

4

   

6211

vmbo-bb MTR

   

3

4

   

6221

vmbo-kb MTR

   

3

4

   

6231

vmbo-gl MTR

   

3

4

   

6255

vmbo-bb MTR lwoo

   

3

4

   

6265

vmbo-kb MTR lwoo

   

3

4

   

6275

vmbo-gl MTR lwoo

   

3

4

   

6311

vmbo-bb MVI

   

3

4

   

6321

vmbo-kb MVI

   

3

4

   

6331

vmbo-gl MVI

   

3

4

   

6355

vmbo-bb MVI lwoo

   

3

4

   

6365

vmbo-kb MVI lwoo

   

3

4

   

6375

vmbo-gl MVI lwoo

   

3

4

   

6411

vmbo-bb EO

   

3

4

   

6421

vmbo-kb EO

   

3

4

   

6431

vmbo-gl EO

   

3

4

   

6455

vmbo-bb EO lwoo

   

3

4

   

6465

vmbo-kb EO lwoo

   

3

4

   

6475

vmbo-gl EO lwoo

   

3

4

   

6511

vmbo-bb HBR

   

3

4

   

6521

vmbo-kb HBR

   

3

4

   

6531

vmbo-gl HBR

   

3

4

   

6555

vmbo-bb HBR lwoo

   

3

4

   

6565

vmbo-kb HBR lwoo

   

3

4

   

6575

vmbo-gl HBR lwoo

   

3

4

   

6611

vmbo-bb ZW

   

3

4

   

6621

vmbo-kb ZW

   

3

4

   

6631

vmbo-gl ZW

   

3

4

   

6655

vmbo-bb ZW lwoo

   

3

4

   

6665

vmbo-kb ZW lwoo

   

3

4

   

6675

vmbo-gl ZW lwoo

   

3

4

   

6711

vmbo-bb groen

   

3

4

   

6721

vmbo-kb groen

   

3

4

   

6731

vmbo-gl groen

   

3

4

   

6755

vmbo-bb groen lwoo

   

3

4

   

6765

vmbo-kb groen lwoo

   

3

4

   

6775

vmbo-gl groen lwoo

   

3

4

   

6811

vmbo-bb MTE

   

3

4

   

6821

vmbo-kb MTE

   

3

4

   

6831

vmbo-gl MTE

   

3

4

   

6855

vmbo-bb MTE lwoo

   

3

4

   

6865

vmbo-kb MTE lwoo

   

3

4

   

6875

vmbo-gl MTE lwoo

   

3

4

   

6911

vmbo-bb DP

   

3

4

   

6921

vmbo-kb DP

   

3

4

   

6931

vmbo-gl DP

   

3

4

   

6955

vmbo-bb DP lwoo

   

3

4

   

6965

vmbo-kb DP lwoo

   

3

4

   

6975

vmbo-gl DP lwoo

   

3

4

   

7011

vmbo-bb BWI leerwerktraj.

   

3

4

   

7021

vmbo-bb BWI entree-opl.

   

3

4

   

7055

vmbo-bb BWI leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7065

vmbo-bb BWI entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7111

vmbo-bb PIE leerwerktraj.

   

3

4

   

7121

vmbo-bb PIE entree-opl.

   

3

4

   

7155

vmbo-bb PIE leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7165

vmbo-bb PIE entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7211

vmbo-bb MTR leerwerktraj.

   

3

4

   

7221

vmbo-bb MTR entree-opl.

   

3

4

   

7255

vmbo-bb MTR leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7265

vmbo-bb MTR entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7311

vmbo-bb MVI leerwerktraj.

   

3

4

   

7321

vmbo-bb MVI entree-opl.

   

3

4

   

7355

vmbo-bb MVI leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7365

vmbo-bb MVI entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7411

vmbo-bb EO leerwerktraj.

   

3

4

   

7421

vmbo-bb EO entree-opl.

   

3

4

   

7455

vmbo-bb EO leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7465

vmbo-bb EO entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7511

vmbo-bb HBR leerwerktraj.

   

3

4

   

7521

vmbo-bb HBR entree-opl.

   

3

4

   

7555

vmbo-bb HBR leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7565

vmbo-bb HBR entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7611

vmbo-bb ZW leerwerktraj.

   

3

4

   

7621

vmbo-bb ZW entree-opl.

   

3

4

   

7655

vmbo-bb ZW leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7665

vmbo-bb ZW entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7711

vmbo-bb groen leerwerktraj.

   

3

4

   

7721

vmbo-bb groen entreeopl.

   

3

4

   

7755

vmbo-bb groen leerwerktraj. lw

   

3

4

   

7765

vmbo-bb groen entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7811

vmbo-bb MTE leerwerktraj.

   

3

4

   

7821

vmbo-bb MTE entree-opl.

   

3

4

   

7855

vmbo-bb MTE leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7865

vmbo-bb MTE entree-opl. lwoo

   

3

4

   

7911

vmbo-bb DP leerwerktraj.

   

3

4

   

7921

vmbo-bb DP entree-opl.

   

3

4

   

7955

vmbo-bb DP leerwerktraj. lwoo

   

3

4

   

7965

vmbo-bb DP entree-opl. lwoo

   

3

4

   

Bijlage Ib. Behorende bij artikel 1 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Technische toelichting bijlage Ib

In de bijlage wordt een specifieke erkende opleidingscode (0028) opgenomen voor de combinatieklassen van de kaderberoepsgerichte en theoretische leerwegen in de onderbouw van het voortgezet speciaal onderwijs.

Erkende opleidingscodetabel vso

Registratiecode

Korte omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0011

vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj

1

2

       

0012

vmbo-gl voorbereid. lj

1

2

       

0013

vmbo-gl/tl voorbereid. lj

1

2

       

0015

havo/vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0016

vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj

1

2

       

0017

vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0022

vmbo/havo voorbereid. lj

1

2

       

0023

vmbo voorbereid. lj

1

2

       

0024

vmbo/havo/vwo voorbereid. lj

1

2

       

0028

vmbo-kb/tl voorbereid.lj.

1

2

       

0031

vmbo-bb voorbereid. lj

1

2

       

0032

vmbo-kb voorbereid. lj.

1

2

       

0033

vmbo-bb/kb voorbereid. lj

1

2

       

0100

vwo-atheneum

1

2

3

     

0170

vwo-atheneum natuur/techniek

     

4

5

6

0171

vwo-atheneum natuur/gezond

     

4

5

6

0172

vwo-atheneum economie/maat

     

4

5

6

0173

vwo-atheneum cultuur/maat

     

4

5

6

0200

vwo-gymnasium

1

2

3

     

0270

vwo-gymnasium natuur/techniek

     

4

5

6

0271

vwo-gymnasium natuur/gezond

     

4

5

6

0272

vwo-gymnasium economie/maat

     

4

5

6

0273

vwo-gymnasium cultuur/maat

     

4

5

6

0300

havo

1

2

3

     

0370

havo natuur/techniek

     

4

5

 

0371

havo natuur/gezondheid

     

4

5

 

0372

havo economie/maatschappij

     

4

5

 

0373

havo cultuur/maatschappij

     

4

5

 

0400

vmbo-tl/mavo

1

2

       

0470

vmbo-tl/mavo techniek

   

3

4

   

0471

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn

   

3

4

   

0472

vmbo-tl/mavo economie

   

3

4

   

0473

vmbo-tl/mavo groen

   

3

4

   

0474

vmbo-tl/mavo z/prof. lj3

   

3

     

1916

vmbo voorbereid. lj. MTE

1

2

       

3510

Dagbesteding

1

2

3

4

5

6

3520

Arbeidsmarkt

1

2

3

4

5

6

4011

vwo-atheneum vavo

1

2

3

4

5

6

4021

vwo-gymnasium vavo

1

2

3

4

5

6

4031

havo vavo

1

2

3

4

5

 

4040

vmbo-tl vavo

1

2

3

4

   

6011

vmbo-bb BWI

   

3

4

   

6021

vmbo-kb BWI

   

3

4

   

6031

vmbo-gl BWI

   

3

4

   

6111

vmbo-bb PIE

   

3

4

   

6121

vmbo-kb PIE

   

3

4

   

6131

vmbo-gl PIE

   

3

4

   

6211

vmbo-bb MTR

   

3

4

   

6221

vmbo-kb MTR

   

3

4

   

6231

vmbo-gl MTR

   

3

4

   

6311

vmbo-bb MVI

   

3

4

   

6321

vmbo-kb MVI

   

3

4

   

6331

vmbo-gl MVI

   

3

4

   

6411

vmbo-bb EO

   

3

4

   

6421

vmbo-kb EO

   

3

4

   

6431

vmbo-gl EO

   

3

4

   

6511

vmbo-bb HBR

   

3

4

   

6521

vmbo-kb HBR

   

3

4

   

6531

vmbo-gl HBR

   

3

4

   

6611

vmbo-bb ZW

   

3

4

   

6621

vmbo-kb ZW

   

3

4

   

6631

vmbo-gl ZW

   

3

4

   

6711

vmbo-bb groen

   

3

4

   

6721

vmbo-kb groen

   

3

4

   

6731

vmbo-gl groen

   

3

4

   

6811

vmbo-bb MTE

   

3

4

   

6821

vmbo-kb MTE

   

3

4

   

6831

vmbo-gl MTE

   

3

4

   

6911

vmbo-bb DP

   

3

4

   

6921

vmbo-kb DP

   

3

4

   

6931

vmbo-gl DP

   

3

4

   

7011

vmbo-bb BWI leerwerktraj.

   

3

4

   

7021

vmbo-bb BWI entree-opl.

   

3

4

   

7111

vmbo-bb PIE leerwerktraj.

   

3

4

   

7121

vmbo-bb PIE entree-opl.

   

3

4

   

7211

vmbo-bb MTR leerwerktraj.

   

3

4

   

7221

vmbo-bb MTR entree-opl.

   

3

4

   

7311

vmbo-bb MVI leerwerktraj.

   

3

4

   

7321

vmbo-bb MVI entree-opl.

   

3

4

   

7411

vmbo-bb EO leerwerktraj.

   

3

4

   

7421

vmbo-bb EO entree-opl.

   

3

4

   

7511

vmbo-bb HBR leerwerktraj.

   

3

4

   

7521

vmbo-bb HBR entree-opl.

   

3

4

   

7611

vmbo-bb ZW leerwerktraj.

   

3

4

   

7621

vmbo-bb ZW entree-opl.

   

3

4

   

7711

vmbo-bb groen leerwerktraj.

   

3

4

   

7721

vmbo-bb groen entreeopl.

   

3

4

   

7811

vmbo-bb MTE leerwerktraj.

   

3

4

   

7821

vmbo-bb MTE entree-opl.

   

3

4

   

7911

vmbo-bb DP leerwerktraj.

   

3

4

   

7921

vmbo-bb DP entree-opl.

   

3

4

   

Bijlage II. Behorende bij artikel 2 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Erkende opleidingscodetabel vo BES-eilanden

Registratiecode

Korte omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

Bonaire

             

0901

VMBO BBL

1

2

3

4

   

0902

VMBO KBL

1

2

3

4

   

0903

VMBO GL

1

2

3

4

   

0904

VMBO TL

1

2

3

4

   

0905

HAVO

1

2

3

4

5

 

0906

VWO

1

2

3

4

5

6

0907*

Praktijkonderwijs

alle verblijfsjaren

         

0908

Internationale schakelklas

1

         

0909

specifieke onderwijsbehoefte

alle jaren

         
               

0011

vmbo-gl/tl/havo voorbereid. lj

1

2

       

0012

vmbo-gl voorbereid. lj

1

2

       

0013

vmbo-gl/tl voorbereid. lj

1

2

       

0015

havo/vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0016

vmbo-gl/tl/havo/vwo voorb. lj

1

2

       

0017

vwo voorbereid. lj

1

2

3

     

0022

vmbo/havo voorbereid. lj

1

2

       

0023

vmbo voorbereid. lj

1

2

       

0024

vmbo/havo/vwo voorbereid. lj

1

2

       

0031

vmbo-bb voorbereid. lj

1

2

       

0032

vmbo-kb onderbouw

1

2

       

0033

vmbo-bb/kb voorbereid. lj

1

2

       

0090

Praktijkonderwijs

1

2

3

4

5

6

0100

vwo-atheneum

1

2

3

     

0170

vwo-atheneum natuur/techniek

     

4

5

6

0171

vwo-atheneum natuur/gezond

     

4

5

6

0172

vwo-atheneum economie/maat

     

4

5

6

0173

vwo-atheneum cultuur/maat

     

4

5

6

0300

havo

1

2

3

     

0370

havo natuur/techniek

     

4

5

 

0371

havo natuur/gezondheid

     

4

5

 

0372

havo economie/maatschappij

     

4

5

 

0373

havo cultuur/maatschappij

     

4

5

 

0400

vmbo-tl/mavo

1

2

       

0470

vmbo-tl/mavo techniek

   

3

4

   

0471

vmbo-tl/mavo zorg/welzijn

   

3

4

   

0472

vmbo-tl/mavo economie

   

3

4

   

0473

vmbo-tl/mavo groen

   

3

4

   

0474

vmbo-tl/mavo z/prof. lj3

   

3

     

1916

vmbo onderbouw MTE

1

2

       

6011

vmbo-bb BWI

   

3

4

   

6021

vmbo-kb BWI

   

3

4

   

6031

vmbo-gl BWI

   

3

4

   

6111

vmbo-bb PIE

   

3

4

   

6121

vmbo-kb PIE

   

3

4

   

6131

vmbo-gl PIE

   

3

4

   

6211

vmbo-bb MTR

   

3

4

   

6221

vmbo-kb MTR

   

3

4

   

6231

vmbo-gl MTR

   

3

4

   

6311

vmbo-bb MVI

   

3

4

   

6321

vmbo-kb MVI

   

3

4

   

6331

vmbo-gl MVI

   

3

4

   

6411

vmbo-bb EO

   

3

4

   

6421

vmbo-kb EO

   

3

4

   

6431

vmbo-gl EO

   

3

4

   

6511

vmbo-bb HBR

   

3

4

   

6521

vmbo-kb HBR

   

3

4

   

6531

vmbo-gl HBR

   

3

4

   

6611

vmbo-bb ZW

   

3

4

   

6621

vmbo-kb ZW

   

3

4

   

6631

vmbo-gl ZW

   

3

4

   

6711

vmbo-bb groen

   

3

4

   

6721

vmbo-kb groen

   

3

4

   

6731

vmbo-gl groen

   

3

4

   

6811

vmbo-bb MTE

   

3

4

   

6821

vmbo-kb MTE

   

3

4

   

6831

vmbo-gl MTE

   

3

4

   

6911

vmbo-bb DP

   

3

4

   

6921

vmbo-kb DP

   

3

4

   

6931

vmbo-gl DP

   

3

4

   

7011

vmbo-bb BWI leerwerktraj.

   

3

4

   

7021

vmbo-bb BWI entree-opl.

   

3

4

   

7111

vmbo-bb PIE leerwerktraj.

   

3

4

   

7121

vmbo-bb PIE entree-opl.

   

3

4

   

7211

vmbo-bb MTR leerwerktraj.

   

3

4

   

7221

vmbo-bb MTR entree-opl.

   

3

4

   

7311

vmbo-bb MVI leerwerktraj.

   

3

4

   

7321

vmbo-bb MVI entree-opl.

   

3

4

   

7411

vmbo-bb EO leerwerktraj.

   

3

4

   

7421

vmbo-bb EO entree-opl.

   

3

4

   

7511

vmbo-bb HBR leerwerktraj.

   

3

4

   

7521

vmbo-bb HBR entree-opl.

   

3

4

   

7611

vmbo-bb ZW leerwerktraj.

   

3

4

   

7621

vmbo-bb ZW entree-opl.

   

3

4

   

7711

vmbo-bb groen leerwerktraj.

   

3

4

   

7721

vmbo-bb groen entreeopl.

   

3

4

   

7811

vmbo-bb MTE leerwerktraj.

   

3

4

   

7821

vmbo-bb MTE entree-opl.

   

3

4

   

7911

vmbo-bb DP leerwerktraj.

   

3

4

   

7921

vmbo-bb DP entree-opl.

   

3

4

   
               

Sint Eustatius en Saba

             

0907

Praktijkonderwijs

Alle verblijfsjaren

         

0910

Lower forms

1

2

3

     

0911

Carribean vocational qualification 1

     

4

5

 

0912

Commercial Food Preparation (Cookery) level 1

     

4

5

 

0913

Welding level 1

     

4

5

 

0914

Crop Production level 1

     

4

5

 

0915

Food Preparation and Cookery level 1

     

4

5

 

0930

Carribean vocational qualification 2

     

4

5

 

0931

General Construction level 2

     

4

5

 

0932

Early Childhood Development level 2

     

4

5

 

0933

Youth Work Development level 2

     

4

5

 

0934

Community Hosting Services level 2

     

4

5

 

0936

Welding level 2

     

4

5

 

0938

Food Preparation and Cookery level 2

     

4

5

 

0950

Carribean secundary education certificate

     

4

5

 

0951

Carribean Advanced Proficiency Examination

         

6en7

Bijlage IIIa. Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Erkende opleidingscodetabel staatsexamens vo zonder profiel

Registratiecode

Omschrjving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0081

Atheneum zonder profiel

         

6

0082

Gymnasium zonder profiel

         

6

0083

Havo zonder profiel

       

5

 

0084

MAVO zonder profiel

     

4

   

0085

VMBO GL zonder profiel

     

4

   

0086

VMBO KB zonder profiel

     

4

   

0087

VMBO BB zonder profiel

     

4

   

Bijlage IIIb. Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Erkende opleidingscodetabel staatsexamens vo Sectorstelsel

Registratiecode

Naam

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

jaar 6

5011

VMBO BB Techniek

     

4

   

5012

VMBO BB Zorg en Welzijn

     

4

   

5013

VMBO BB Economie

     

4

   

5014

VMBO BB Landbouw

     

4

   

5021

VMBO KB Techniek

     

4

   

5022

VMBO KB Zorg en Welzijn

     

4

   

5023

VMBO KB Economie

     

4

   

5024

VMBO KB Landbouw

     

4

   

5031

VMBO GL Techniek

     

4

   

5032

VMBO GL Zorg en Welzijn

     

4

   

5033

VMBO GL Economie

     

4

   

5034

VMBO GL Landbouw

     

4

   

5041

VMBO TL Techniek

     

4

   

5042

VMBO TL Zorg en Welzijn

     

4

   

5043

VMBO TL Economie

     

4

   

5044

VMBO TL Landbouw

     

4

   

Bijlage IIIc. Behorende bij artikel 3 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Erkende opleidingscodetabel staatsexamens vo BES-eilanden

Registratiecode

Korte Omschrijving

Jaar1

Jaar2

Jaar3

Jaar4

Jaar5

Jaar6

0081

VWO profielloos

         

6

0083

HAVO profielloos

       

5

 

0084

VMBO-TL profielloos

     

4

   

0170

VWO-ATH Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0171

VWO-ATH Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0172

VWO-ATH Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0173

VWO-ATH Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0270

VWO-GYM Prf Nat/Tech

     

4

5

6

0271

VWO-GYM Prf Nat/Gezond

     

4

5

6

0272

VWO-GYM Prf Ec/Maat

     

4

5

6

0273

VWO-GYM Prf Cul/Maat

     

4

5

6

0370

HAVO Prf Nat/Tech

     

4

5

 

0371

HAVO Prf Nat/Gezond

     

4

5

 

0372

HAVO Prf Ec/Maat

     

4

5

 

0373

HAVO Prf Cul/Maat

     

4

5

 

0470

MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

   

3

4

   

0471

MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

   

3

4

   

0472

MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

   

3

4

   

0473

MAVO/Theor Lw-Profiel Groen

   

3

4

   

Bijlage IV. Behorende bij artikel 4 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Erkende opleidingscodetabel staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2)

erkende opleidingscode

naam

0088

Nederlands als 2e taal B1

0089

Nederlands als 2e taal B2

Bijlage V. Behorende bij artikel 5 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Opleidingencodetabel Voortgezet algemeen volwassenonderwijs

Code

Korte Omschrijving

5100

VAVO ATHENEUM

5121

VAVO ATH zonder profiel

5150

VAVO ATH Prf Nat/Tech

5151

VAVO ATH Prf Nat/Gezond

5152

VAVO ATH Prf Ec/Maat

5153

VAVO ATH Prf Cul/Maat

5170

VAVO ATH NW Prf Nat/Tech

5171

VAVO ATH NW Prf Nat/Gezond

5172

VAVO ATH NW Prf Ec/Maat

5173

VAVO ATH NW Pfr Cul/Maat

5190

VAVO ATH voorexamenklas

5200

VAVO GYMNASIUM

5221

VAVO GYM zonder profiel

5250

VAVO GYM Prf Nat/Tech

5251

VAVO GYM Prf Nat/Gezond

5252

VAVO GYM Prf Ec/Maat

5253

VAVO GYM Prf Cul/Maat

5270

VAVO GYM NW Prf Nat/Tech

5271

VAVO GYM NW Prf Nat/Gezond

5272

VAVO GYM NW Prf Ec/Maat

5273

VAVO GYM NW Prf Cul/Maat

5290

VAVO GYM voorexamenklas

5300

VAVO HAVO

5321

VAVO HAVO zonder profiel

5370

VAVO HAVO Prf Nat/Tech

5371

VAVO HAVO Prf Nat/Gezond

5372

VAVO HAVO Prf Ec/Maat

5373

VAVO HAVO Prf Cul/Maat

5390

VAVO HAVO voorexamenklas

5400

VAVO MAVO/Theor Lw-VMBO

5421

VAVO MAVO/Theor Lw zonder profiel

5450

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek

5451

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn

5452

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Economie

5453

VAVO MAVO/Theor Lw-Profiel Groen

5490

VAVO MAVO/theorethische leerweg-vmbo voorexamenklas

Bijlage VI. Behorende bij artikel 6 van de Regeling codetabellen vo en mbo

Vakcodetabel vo, vso en vavo

Vakcodetabel havo/vwo
 

HAVO

VWO

Wettelijke vaknaam

Roepnaam

Afk.

Code profielvakken

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemklas in

Examenjaar vanaf

Examenjaar t/m

Bezemklas in

algemene natuurwetenschappen

anw

anw

0301

0301

           

aardrijkskunde

aardrijkskunde

ak

0131

0131

           

filosofie

filosofie

fi

0311

0311

           

management en organisatie

m&o

m&o

0251

0251

 

2019

2020

 

2020

2021

informatica

Informatica

in

0161

0161

           

klassieke culturele vorming

kcv

kcv

 

0371

       

2017

2018

muziek

muziek

mu

0260

0260

           

tekenen

tekenen

te

0270

0270

           

Nederlandse taal en literatuur

Nederlands

netl

1001

1001

           

Engelse taal en literatuur

Engels

entl

1002

1002

           

Franse taal en literatuur

Frans

fatl

1003

1003

           

Duitse taal en literatuur

Duits

dutl

1004

1004

           

Spaanse taal en literatuur

Spaans

sptl

1005

1005

           

Italiaanse taal en literatuur

Italiaans

ittl

1006

1006

           

Russische taal en literatuur

Russisch

rutl

1007

1007

           

Turkse taal en literatuur

Turks

tutl

1008

1008

           

Arabische taal en literatuur

Arabisch

artl

1009

1009

           

Latijnse taal en literatuur

Latijn

latl

 

1010

           

Griekse taal en literatuur

Grieks

grtl

 

1011

           

Spaanse taal en literatuur (elementair)

Spaans-e