Besluit vantoepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen (afstromend water in Limburg regenval juli 2021)

Geraadpleegd op 22-09-2023.
Geldend van 04-09-2021 t/m heden

Besluit van 1 september 2021, houdende de vantoepassingverklaring van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen op het afstromend water in Limburg ten gevolge van de regenval in juli 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, van 1 september 2021, nr. 3508308; directie Wetgeving en Juridische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan door het afstromend water in de provincie Limburg ten gevolge van de regenval in juli 2021.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 september 2021

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Uitgegeven de derde september 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven