Aanwijzing strafvorderingsbeleid overtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-08-2019 t/m heden

Aanwijzing strafvorderingsbeleid overtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Strafvorderingsbeleid overtreding Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Met ingang van 1 augustus 2019 is het verboden om in het openbaar vervoer en in gebouwen en op bijbehorende erven van onderwijs-, overheids- en zorginstellingen bepaalde gezichtsbedekkende kleding te dragen, behoudens in de wet uitgezonderde situaties (Stbl. 2018, 222).

Handhaving

De verantwoordelijkheid voor de effectuering van dit verbod ligt in eerste instantie bij vervoerders en betrokken instellingen. Uit de parlementaire behandeling blijkt dat van hen wordt verwacht dat zij overtreders aanspreken, betrokkenen wijzen op het bestaan van het verbod en hen verzoeken de gezichtsbedekking te verwijderen of het vervoermiddel/pand te verlaten. Pas als iemand geen gevolg geeft aan een dergelijk verzoek is het inschakelen van de politie door een vervoerder/instelling aan de orde. Ook de politie zal in de regel eerst aan de overtreder vragen om de overtreding te beëindigen. Als een betrokkene weigert de gezichtsbedekking te verwijderen of de ruimte te verlaten, kan de politie proces-verbaal opmaken. Als sprake is van meerdere strafbare feiten wordt één proces-verbaal opgemaakt. Zo nodig kan de betrokkene worden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Afdoening

  • Bij overtreding van het verbod wordt als uitgangspunt voor de afdoening/strafeis een boetebedrag van € 150 gehanteerd. Omdat op overtreding van het verbod een geldboete van de eerste categorie staat, is een taakstraf niet mogelijk.

  • In geval van samenloop met andere strafbare feiten, zoals overtreding van de identificatieplicht en/of het geen gevolg geven aan een verzoek om zich uit de ruimte te verwijderen, is maatwerk geboden in de afdoening. De wijze waarop richtlijnen voor strafvordering worden toegepast, zoals beschreven in de Aanwijzing kader voor strafvordering meerderjarigen, is van toepassing. Dit betekent dat bij het bepalen van een passende sanctie rekening gehouden wordt met omstandigheden als recidive en de draagkracht van de betrokkene.

Naar boven