Wet ter Bescherming Koopvaardij

Geraadpleegd op 30-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2022.
Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Justitie en Veiligheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0042278
Rechtsgebieden Openbare orde en veiligheidsrecht
Vervoersrecht
Overheidsthema Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit bescherming koopvaardij
 2. Besluit mandaat directeur Kustwacht ten behoeve van het toestaan of mogelijk maken van gewapende maritieme beveiligingswerkzaamheden
 3. Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij
 4. Regeling bescherming koopvaardij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit bescherming koopvaardij
  Artikelen: 1.1, 2.1, 2.4, 4.3, 5.5, 5.6, 5.9, 8.1
 2. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13
 3. Besluit verlening mandaat aan Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport en aanwijzing ambtenaren voor uitoefening van toezicht op naleving Wet ter Bescherming Koopvaardij
  Artikel: 2
 4. Regeling bescherming koopvaardij
  Artikelen: 1, 7, 10, 16, 22, 25
 5. Reparatiewet WtBK
  Artikel: II
 6. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 7. Wet wapens en munitie
  Artikel: 3a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-02-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Intrekking-regeling 15-05-2019 Stb. 2019, 186 34558
01-02-2022 Nieuwe-regeling 15-05-2019 Stb. 2019, 186 34558 22-12-2021 Stb. 2022, 3
Wijziging 01-12-2021 Stb. 2022, 2 35811 22-12-2021 Stb. 2022, 3
Naar boven