Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Geraadpleegd op 19-04-2024.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot aanwijzing van laagbelastende staten en staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 13ab van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

Besluit:

Artikel 2

Als staten als bedoeld in artikel 13ab, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden aangewezen:

Artikel 2a

Als staten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet bronbelasting 2021 worden aangewezen:

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven