Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Wzd
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0040632
Rechtsgebied Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Overheidsthema Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
 2. Regeling zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 9.12
 2. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 3. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (medische verklaring onder de Wet zorg en dwang)
  Artikel: 1
 4. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 34
 5. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 6. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 7. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 8. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 8, 12
 9. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 4
 10. Beleidsregel budgettair kader Wlz 2022
  Artikel: 4
 11. Beleidsregel overige geneeskundige zorg
  Artikel: 5
 12. Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021
  Artikel: 7
 13. Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de Wet Verplichte GGZ
  Artikelen: 1, 2
 14. Beleidsregels Vergoedingenarrangement in civiele cassatiezaken Wvggz en Wzd
  Artikelen: 1, 3, 5
 15. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2021
  Artikel: 1
 16. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 83
 17. Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
  Bijlage: behorend bij de artikelen 2 en 3 van het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet
 18. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 34f
 19. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
  Artikel: 3
 20. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
  Artikelen: 1.1, 4.1
 21. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 378, 431, 450
 22. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 109
 23. Jeugdwet
  Artikel: 6.1.2
 24. Participatiewet
  Artikel: 13
 25. Penitentiaire maatregel
  Artikel: 20d
 26. Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting
  Artikel: 4
 27. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 29. Wet forensische zorg
  Artikel: 6.7
 30. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 3.2.3, 4.2.1
 31. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 32. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58o
 33. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.17
 34. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 2.22a
 35. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 1:1
 36. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7a
 37. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 44
 38. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 447e
 39. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 6:6:32, 51ac
 40. Wijzigingswet Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, enz. (invoering Wzd-functionaris)
 41. Ziektewet
  Artikel: 1

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 06-11-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 34995
Aanhangig 36444
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087
Wijziging 05-02-2020
samen met
23-01-2019
Stb. 2020, 67
samen met
Stb. 2019, 52
35299
samen met
34874
Wijziging 24-01-2018
samen met
03-12-2014
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2014, 494
32399
samen met
33891
Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 135 35256 18-05-2021 Stb. 2021, 254
Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 404 35456 13-10-2020 Stb. 2020, 407
Wijziging 10-07-2019
samen met
22-05-2019
Stb. 2019, 288
samen met
Stb. 2019, 215
35087
samen met
34858
14-03-2020 Stb. 2020, 97
Wijziging 05-02-2020 Stb. 2020, 67 35299 06-03-2020 Stb. 2020, 93
Nieuwe-regeling 21-03-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 94
samen met
Stb. 2018, 36
34797
samen met
31996
21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 10-07-2019 Stb. 2019, 288 35087 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 05-06-2019 Stb. 2019, 224 34994 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 23-01-2019 Stb. 2019, 52 34874 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Naar boven