Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor § 2.5

Informatie geldend op 06-11-2021

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  1. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
    Artikel 48

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 06-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Vernummering 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1

Opmerkingen

  1. Voorheen par. 3.4.1)

Annuleren

Naar boven