Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 22-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4

Informatie geldend op 06-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-12-2014
samen met
24-01-2018
Stb. 2014, 494
samen met
Stb. 2018, 37
33891
samen met
32399
Alg. 1
01-01-2020 Nieuwe-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 36 31996 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2018/37.1)

Annuleren

Naar boven