Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Artikel II

In de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals deze wet op 31 december 2011 luidde, wordt in artikel 8.18a, tweede lid, ‘€ 210’ vervangen door: € 212.

Artikel XI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling directe belastingen 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën

M. Snel

Terug naar begin van de pagina