Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Geraadpleegd op 04-07-2022.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Bijstellingsregeling directe belastingen 2018

Artikel XI

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling directe belastingen 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Financiën

M. Snel

Naar boven