Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang inzake met goed [...] afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen

Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000132546, in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat, zijn opgenomen in de bijlage bij deze bekendmaking.

Artikel 3

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, nadat artikel I van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 tot wijziging van diverse regelingen in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Stcrt. 2017, 49281) in werking is getreden.

Deze bekendmaking zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instanties zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geregistreerde certificaten als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang:

 • a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

 • b. Eerste Hulp van het Oranje Kruis, voor zover afgegeven per 1 januari 2017;

 • c. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

 • d. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

 • e. Bedrijfshulpverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

 • f. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

 • g. Eerstehulpverlener Medic & Fire First Aid ® Europe Course van NIKTA;

 • h. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

 • i. Acute Zorg aan Kind en Omgeving van de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening;

 • j. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

 • k. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis;

 • l. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening, en

 • m. Advanced Medical Responder: Eerste hulp Aan Kinderen (AMR3: EHAK IKK) van CIBOT;

 • n. Bedrijfshulpverlening Kind van CIBOT;

 • o. Eerste Hulp Bij Ongelukken onderwijs voor baby’s en kinderen van Livis.

Naar boven