Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang inzake met goed [...] afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina