Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Wnra
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0039393
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.18
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 161a
 3. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 13a
 4. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 18c
 5. Besluit dienstreizen defensie
  Artikel: 25a
 6. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
  Artikel: 40
 7. Besluit houdende bepalingen ambtenaren werkzaam bij vertegenwoordigingen Koninkrijk
  Artikelen: 4, 5
 8. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
  Artikel: 37a
 9. Besluit personenchauffeurs defensie
  Artikel: 12a
 10. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 15a
 11. Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2012)
  Artikel: 1a
 12. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 173a
 13. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlagen: II, bijlage
 14. Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk
  Tekst: tekst
 15. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 75a
 16. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 27
 17. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
  Artikel: 1
 18. Mandaatbesluit CJIB 2020
 19. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
  Artikel: 21
 20. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 24a
 21. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIb
 22. Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019
  Artikel: 24
 23. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: I
 24. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: VI

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Nieuwe-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550
Wijziging 11-12-2019
samen met
17-04-2019
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 173
35275
samen met
35073
Nieuwe-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 395 35089 20-11-2019 Stb. 2019, 434
Wijziging 11-12-2019
samen met
17-04-2019
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2019, 173
35275
samen met
35073
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Nieuwe-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 30-09-2019 Stb. 2019, 312
Nieuwe-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 09-03-2017 Stb. 2017, 123
Naar boven