Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWnra
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0039393
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Ambtenarenrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 2.18
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 161a
 3. Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 13a
 4. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie
  Artikel: 18c
 5. Besluit dienstreizen defensie
  Artikel: 25a
 6. Besluit georganiseerd overleg sector Defensie
  Artikel: 40
 7. Besluit houdende bepalingen ambtenaren werkzaam bij vertegenwoordigingen Koninkrijk
  Artikelen: 4, 5
 8. Besluit medezeggenschap Defensie 2008
  Artikel: 37a
 9. Besluit personenchauffeurs defensie
  Artikel: 12a
 10. Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 15a
 11. Besluit vaststelling toelagen voorzitter en leden College van Beroep voor het hoger onderwijs (2012)
  Artikel: 1a
 12. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 173a
 13. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Bijlagen: II, bijlage
 14. Circulaire uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk
  Tekst: tekst
 15. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikel: 75a
 16. Inkomstenbesluit militairen
  Artikel: 27
 17. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2020
  Artikel: 1
 18. Mandaatbesluit CJIB 2020
 19. Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020
  Artikel: 21
 20. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie
  Artikel: 24a
 21. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIb
 22. Volmachtregeling personele aangelegenheden VWS 2019
  Artikel: 24
 23. Wijzigingswet Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, enz. (normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs)
  Artikel: I
 24. Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina