Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)

Geraadpleegd op 07-12-2022.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 november 2015, kenmerk 870579-144145-II-LZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling ADL-assistentie in verband met het wijzigen van termijnen, het verhogen van het subsidieplafond en het actualiseren voor 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 11.1.5 van de Wet langdurige zorg;

Besluit:

Artikel II

In afwijking van artikel 2.1, tweede lid, van de Subsidieregeling ADL-assistentie wordt een aanvraag ten behoeve van 2016 uiterlijk ontvangen binnen vier weken na publicatie van deze regeling in de Staatscourant.

Artikel III

In afwijking van artikel 3.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie besluit het Zorginstituut binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening van de subsidie ten behoeve van 2016.

Artikel IV

In afwijking van artikel 4.1 van de Subsidieregeling ADL-assistentie kan het Zorginstituut na ontvangst van de aanvraag ten behoeve van 2016 ambtshalve voorschotten verstrekken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven