Wijzigingsregeling Subsidieregeling ADL-assistentie (wijzigen termijnen, verhogen subsidieplafond en actualiseren voor 2016)

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina