Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 08-08-2022.
Geldend van 28-03-2015 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015, 2015-0000048847, tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat, zijn vastgelegd in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

M.P. Flier

Bijlage , behorend bij artikel 1 van het Besluit van 20 maart 2015, nr. 2015-0000048847, tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:

  • a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

  • b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

  • c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

  • d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

  • e. Eerstehulpverlener van NIKTA;

  • f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

  • g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

  • h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en

  • i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

Naar boven