Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 08-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 28-03-2015.
Geldend van 28-03-2015 t/m 31-12-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-03-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-03-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Intrekking-regeling 21-08-2017 Stcrt. 2017, 49283 2017-0000132546 21-08-2017 Stcrt. 2017, 49283
28-03-2015 Nieuwe-regeling 20-03-2015 Stcrt. 2015, 8353 2015-0000048847 20-03-2015 Stcrt. 2015, 8353
Naar boven