Wet raadgevend referendum

[Regeling vervallen per 12-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 10-07-2018.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit raadgevend referendum

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit raadgevend referendum
  Artikelen: 14, 15
 2. Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel: 47b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

hoofdstuk

 1. Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel 3
 2. Besluit raadgevend referendum
  Artikel 15
Terug naar begin van de pagina