Wet raadgevend referendum

[Regeling vervallen per 12-07-2018 met terugwerkende kracht tot en met 10-07-2018.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-03-2017

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-07-2015

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit raadgevend referendum

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit raadgevend referendum
  Artikelen: 14, 15
 2. Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel: 47b

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 9

 1. Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming
  Artikel 3
 2. Besluit raadgevend referendum
  Artikel 15

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2015)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKamerstukkenOndertekeningBekendmakingOpmerking
12-07-2018 t/m 10-07-2018 Intrekking-regeling 30-09-2014
samen met
10-07-2018
samen met
10-03-2015
Stb. 2015, 122
samen met
Stb. 2018, 214
samen met
Stb. 2015, 123
30372
samen met
34854
samen met
33934
10-07-2018 Stb. 2018, 214 Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2015 Nieuwe-regeling 30-09-2014 Stb. 2015, 122 30372 30-09-2014 Stb. 2015, 122

Opmerkingen

 1. Artikel IV van Stb. 2018/214 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

 2. Zou volgens Stb. 2015/122 in werking treden op het tijdstip waarop de wet of wetten ter uitvoering van de in het voorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, ingevoegde paragraaf 1A van hoofdstuk 5 van de Grondwet in werking treedt of treden.2)

Terug naar begin van de pagina