Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld

[Regeling vervallen per 01-03-2021.]
Geldend van 01-03-2015 t/m 28-02-2021

Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2021]

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van huiselijk geweld in zaken die aangebracht zijn bij de politierechter, dan wel zaken waarin een voorwaardelijk sepot volstaat. Indien in het kader van huiselijk geweld een kind slachtoffer is van mishandeling of seksueel misbruik dient de richtlijn voor kindermishandeling respectievelijk voor seksueel misbruik minderjarigen te worden gebruikt.

Uitgangspunten strafeis

[Vervallen per 01-03-2021]

Bij plegers van huiselijk geweld is vaak sprake van een diepe achterliggende problematiek, zoals bijvoorbeeld een probleem in de agressieregulatie al dan niet in combinatie met verslaving. Uitgangspunt is dat het geweld moet stoppen. Vandaar dat er zo veel mogelijk middels een voorwaardelijke strafdeel voor moet worden gezorgd dat aan de aanwezige achterliggende problematiek wordt gewerkt. Er moet worden geleid naar toezicht door de reclassering, in combinatie met het volgen van een training, erkende gedragsinterventie of een ambulante behandeling. De strafeis is zo veel mogelijk ondersteunend aan andere interventies binnen de systeemgerichte aanpak (zie de Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling). Zo kan ter ondersteuning van de hulpverlening aan het/de slachtoffer(s) het opleggen van een staatverbod of contactverbod als bijzondere voorwaarde worden gevorderd of als afzonderlijke vrijheidsbeperkende maatregel (artikel 38v Sr) worden opgelegd. Bij beide kan bij het bestaan van herhalingsgevaar de dadelijke uitvoerbaarheid van de opgelegde bijzondere voorwaarden/vrijheidsbeperkende maatregel worden gevraagd. Ook kan bij een voorwaardelijk strafdeel gedacht worden aan de mogelijkheid om een langere proeftijd te vragen (artikel 14 b lid 2 Sr).

De omstandigheid dat partijen uit elkaar zijn is in principe niet straf verlagend. Feit blijft dat sprake is van agressie die zich ook tegen een nieuwe partner kan keren.

Werkt de verdachte niet mee aan rapportage of wordt toezicht geweigerd, dan dient dit te leiden tot verhoging van het onvoorwaardelijke strafdeel.

Indien het op te leggen toezicht ook het volgen van een training inhoudt die een aanzienlijk aantal uren in beslag zal nemen, dan kan hiermee in het voordeel van verdachte rekening worden gehouden in het te eisen onvoorwaardelijke deel van de straf.

Heeft verdachte gedurende een schorsingstoezicht dan wel in een vrijwillig kader meegewerkt aan toezicht en/of daderhulpverlening dan kan hiermee in het voordeel van verdachte rekening gehouden worden.

OM-afdoening

[Vervallen per 01-03-2021]

Niet elke huiselijk geweldzaak hoeft voor de rechter gebracht te worden. In sommige gevallen kan een strafafdoening door het openbaar ministerie voldoende zijn. Een geldboete is een onwenselijke straf in huiselijk geweld zaken. Het drukt veelal op het gezinsbudget. Ook een kale werkstraf biedt geen oplossing voor de veelal aanwezige onderliggende problematiek. Deze beide strafmodaliteiten moeten in beginsel worden vermeden bij de afdoening van huiselijk geweldzaken.

Zaken die voor een voorwaardelijk sepot in aanmerking komen, zijn zaken waarin sprake is van het ontbreken van letsel, dan wel heel licht letsel, het ontbreken van een dreiging, een eerste incident en/of een berouwvolle dader met een hulpvraag. De inkleding van de bijzondere voorwaarden dient te worden afgestemd met de reclassering.

Dagvaarding

[Vervallen per 01-03-2021]

Overtreden huisverbod (art. 11 Wet tijdelijk huisverbod) of gedragsaanwijzing (art.184a Sr)

first offender

(1x) recidive

GS 2 wkn

GS 4 wkn

Bedreiging (artikel 285 Sr)
 

first offender

(1x) recidive*

Alleen verbaal (al dan niet met gebaren)

Eis TS 20 uur + 2 wkn vw (met bijz voorw)

Eis TS 28 uur + GS 3 wkn vw (met bijz voorw)

Bij taakstrafverbod: GS 6 wkn waarvan 3 wkn vw (met bijz voorw)

met wapen

Eis TS 60 uur + GS 4 wkn vw (met bijz voorw)

Eis TS 90 uur + GS 6 wkn vw (met bijz voorw)

Bij taakstrafverbod: GS 2 mnd waarvan 1 mnd vw (met bijz voorw)

Bijzonderheden:

*Let op het taakstrafverbod van art. 22b Sr.

Strafverzwarend onder andere:

Ernst van de bedreiging(en), bijv. stekende bewegingen, richten (nep)vuurwapen

Herhaald slachtofferschap of stelselmatig

Meermalen recidive (maatwerk)

Stalking (artikel 285b Sr)

first offender

(1x) recidive

Eis TS 100 uur + GS 1 mnd vw (met bijz voorw)

GS vanaf 4 mnd deels vw (met bijz voorw)

Bijzonderheden:

Denk m.n. hier aan een algeheel straat- en contactverbod met eventueel electronisch toezicht als bijzondere voorwaarde of als vrijheidsbeperkende maatregel. Bij vrees voor herhaling kan de dadelijke uitvoerbaarheid van de bijzondere voorwaarden of vrijheidsbeperkende maatregel worden gevraagd.

Strafverzwarend onder andere:

Duur van de periode en aard van de stalking.

Omgeving (werk, vrienden, familie) van het slachtoffer wordt ook betrokken bij stalkingsactiviteiten.

Stalking gaat nog steeds door. Vraag dit vlak voor de zitting na bij de politie of bij het slachtoffer.

Mishandeling (artikel 300/304 Sr)
   

first offender

1x recidive* (los van TUL)

Geen letsel, wel pijn

Een of meerdere klappen/schoppen

Eis TS 40 uur deels vw (met bijz voorw)

Eis TS 60 uur + GS 2 wkn vw (met bijz voorw)

     

Slag/stootwapen, kopstoot of gegooid voorwerp

Eis TS 60 uur + GS 2 wk vw (met bijz voorw)

Eis TS 90 uur + GS 3 wkn vw (met bijz voorw)

     

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

Eis TS 80 uur + GS 4 wkn vw (met bijz voorw)

Eis TS 120 uur + GS 6 wkn vw (met bijz voorw)

Licht letsel

Een of meerdere klappen/schoppen

Eis TS 60 uur + GS 2 wkn vw (met bijz voorw)

Eis TS 90 uur + GS 3 wkn vw (met bijz voorw)

     

Slag/stootwapen, kopstoot of gegooid voorwerp

Eis TS 80 uur + GS 4 wkn vw (met bijz voorw)

Eis TS 120 uur + GS 5 wkn vw (met bijz voorw)

     

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

Eis TS 100 uur + GS 6 wkn vw (met bijz voorw)

GS 3 mnd (evt. deels vw)

Zwaarder letsel

Een of meerdere klappen/schoppen

Eis TS 80 uur + GS 2 wkn vw (met bijz voorw)

GS 4 mnd (evt. deels vw)

     

Slag/stootwapen, kopstoot of gegooid voorwerp

Eis TS 100 uur + GS 6 wkn vw (met bijz voorw)

GS 6 mnd (evt. deels vw)

     

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

maatwerk

maatwerk

Bijzonderheden:

*Let op het taakstrafverbod van art. 22b Sr.

Strafverzwarend onder andere:

Meermalen mishandeling in één telastelegging al dan niet over langere periode

Meermalen recidive (maatwerk)

Strafverminderend onder andere:

Actief hulp gezocht of aanvaard

(poging) zware mishandeling (artikel 302/45 en 302 Sr)

Poging art. 302/45 Sr

First offender

(1x) recidive

Geen wapen

geen letsel

Eis TS 100 uur deels vw (met bijz voorw)*

Eis TS 150 uur + GS 5 wkn vw (met bijz voorw)*

     

licht letsel

GS 10 wkn deels vw (met bijz voorw)

GS 11 wkn waarvan 5 wkn vw (met bijz voorw)

     

zwaarder letsel

GS 12 wkn deels vw (met bijz voorw)

GS 4 mnd (evt. deels vw)

Slag/stootwapen of kopstoot

geen letsel

Eis TS 150 uur deels vw (met bijz voorw)*

GS 16 wkn

     

licht letsel

GS 12 wkn deels vw (met bijz voorw)

GS 4 mnd

     

zwaarder letsel

GS 4 mnd deels vw (met bijz voorw)

GS 6 mnd

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp

geen letsel

GS 14 wkn deels vw (met bijz voorw)

GS 4 mnd

     

licht letsel

GS 16 wkn deels vw (met bijz voorw)

GS 5 mnd

     

zwaarder letsel

Maatwerk

(GS vanaf 4 mnd)

Maatwerk

(GS vanaf 6 mnd)

Voltooid art. 302 Sr

First offender

(1x) recidive

Zonder wapen

GS 4 mnd ov

Maatwerk

Schoppen/trappen/kopsto(o)t(en)

GS 8 mnd deels vw (met bijz voorw)

Maatwerk

Met wapen

GS 12 mnd deels vw (met bijz voorw)

Maatwerk

Bijzonderheden:

Transactie of strafbeschikking is niet mogelijk, dus dagvaarden.

*Contra-indicatie kale taakstraf is aanwezig indien dit feit een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer ten gevolge heeft gehad of bij recidive (art. 22b Sr).

Strafverzwarend onder andere:

Meermalen recidive (maatwerk)

Strafverminderend onder andere:

Actief hulp gezocht of aanvaard

Vernieling (art. 350/353 Sr)
 

first offender

1x recidive* (los van TUL)

Schade tot 1.000 euro

Eis TS 24 uur deels vw (met bijz voorw)

Eis TS 36 uur + GS 2 wkn vw (met bijz voorw)

Schade tussen 1.000 en 3.000 euro

Eis TS 48 uur deels vw (met bijz voorw)

Eis TS 70 uur + GS 3 wkn vw (met bijz voorw)

Schade vanaf 3.000 euro

Eis TS vanaf 60 uur + GS 4 wkn vw (met bijz voorw)

Eis vanaf TS 90 uur + GS 6 wkn vw (met bijz voorw)

Bijzonderheden:

*Let op het taakstrafverbod van art. 22b Sr

Strafverzwarend onder andere:

Meermalen vernieling in één telastelegging al dan niet over langere periode

Meermalen recidive (maatwerk)

Strafverminderend onder andere:

Actief hulp gezocht of aanvaard

Legenda

[Vervallen per 01-03-2021]

Afkortingen

GS = gevangenisstraf

TS = taakstraf

wkn = weken

mnd = maanden

vw = voorwaardelijk

bijz voorw = bijzondere voorwaarden

TUL = tenuitvoerlegging eerdere voorwaardelijke veroordeling

Voor een toelichting op de onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.

Terug naar begin van de pagina