Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Nieuwe-regeling 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36920 700430-130986-WJZ 12-12-2014 Stcrt. 2014, 36920

Annuleren

Naar boven