Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden

Geraadpleegd op 09-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2016.
Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-04-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet arbeid en zorg
    Artikel: 3:31
  2. Wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden
    Artikel: VIIA

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2016 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 10-12-2015 Stb. 2015, 518 Alg. 1
01-07-2015 Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566 Alg. 2
01-01-2015 Nieuwe-regeling 17-12-2014 Stb. 2014, 565 32855 17-12-2014 Stb. 2014, 566

Opmerkingen

  1. Onderdeel C, onder 1 en 2.1)
  2. Onderdelen Q, R en Sa.2)
Naar boven